Opstartfase

(Donderdag 29 november 2018)

Na een tijd brainstormen en ideeën uitwisselen is de tijd aangebroken dat we onze handen uit de mouwen kunnen steken. We hebben toegang tot de ruimte die we als De Hut zullen dopen!

Omdat we het belangrijk vinden dat De Hut een plek kan zijn waar jongeren zich goed voelen, zullen we de ruimte eerst opfrissen. Een likje verf hier, een graffiti tekening daar, een zetel om te kunnen ontspannen, een frigo om iets te kunnen drinken, …

De Hut, wa is da?

De Hut maakt deel uit van Hedera Helix vzw en zet zich in voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Deze leeftijdsgroep is niet strikt. Hiermee bedoelen we dat je zeker ook welkom bent als je een beetje jonger of ouder bent. De leeftijdsgroep geeft je een idee of we de juiste plek zijn voor jou; komen de activiteiten overeen met jouw interesses of wordt er gesproken over de thema’s waar jongeren van die leeftijden mee bezig zijn.

De Hut is een ontmoetingsplek voor jongeren waar je:

 • zomaar kan binnen lopen, zonder uit te moeten leggen waarom. Dit kan om allerlei redenen zijn:
  • je hebt specifieke vragen rond een bepaald thema
  • je komt in contact met alcohol of drugs
  • je voelt je niet goed in je vel
  • je bent op zoek naar jezelf
  • je bent op zoek naar hulpverlening
  • je wilt je gedachten verzetten en tot rust komen
  • je hebt het moeilijk met situaties thuis of in je omgeving
 • kan meedoen aan een activiteitenaanbod
 • iets kan bijleren over een bepaald thema of inzicht kan krijgen in bepaalde problemen (psycho-educatie)
 • in gesprek kan gaan met mensen om je hart te luchten, een luisterend oor te vinden, richting te zoeken.

Door wie?

De Hut steunt volledig op de inzet en het engagement van vrijwilligers. Er zijn zowel mannen als vrouwen, van verschillende leeftijden, met een verschillende achtergrond. Je ontmoet er mensen die zelf in het verleden een aantal hobbels, bobbels en diepe putten zijn tegengekomen en die de kracht hebben gevonden om deze te overwinnen. Ze begrijpen vaak als geen ander wat je meemaakt. Je ontmoet er ook mensen die werken in de sociale sector en als vrijwilliger dus kunnen steunen op hun expertise. En natuurlijk ontmoet je er vooral mensen die graag in contact komen met andere mensen en mogelijk iets kunnen betekenen.

 

Wanneer?

Elke woensdag van 19u tot 21u is de Hut geopend en kan je vrij binnenlopen.

Op feestdagen zijn we gesloten. Bij activiteiten buitenshuis waarbij de Hut uitzonderlijk gesloten is omdat we samen op activiteit gaan, wordt dit op voorhand bekend gemaakt. Je kan dan steeds meedoen met de activiteit maar dan moet je aanwezig zijn op het uur dat op de affiche staat.

Wat kunnen we?

We voorzien een activiteitenplanning en maken deze op voorhand bekend.

Vaak is er een activiteit voorzien, maar niet altijd. Deze activiteiten komen voort uit de ideeën van de jongeren die naar de Hut komen, of dit zijn activiteiten waarvan we denken dat de groep die leuk vindt, iets nieuws kan ontdekken of eigen grenzen kan verleggen. Onze planning kan je terugvinden in de agenda op deze site, op onze Facebook pagina of via Instagram. Heb je je al ingeschreven op onze nieuwsbrief? Dit kan onderaan deze site of op deze pagina. Nieuwe activiteiten of wijzigingen ontvang je dan in je e-mail. Via WhatsApp sturen we je deze ook door als je dat wilt. Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens.

We willen jongeren laten genieten van deze activiteiten, nieuwe dingen leren kennen, misschien zelfs grenzen verleggen en interesse opwekken zodat je je vrije tijd hier ook zelf mee kan invullen.

We willen dus vooral doen. Zo komen er wel wat vragen, ideeën, … op tafel op een veilige manier waar we het intussen over kunnen hebben met elkaar.

We bieden je een plek aan waar er niet geoordeeld wordt. Wat je ook bent tegengekomen op jouw pad, je bent steeds welkom!

We luisteren ook naar je vragen en ervaringen. We zijn geïnteresseerd en zullen dus ook vragen stellen waardoor de dingen bespreekbaar kunnen worden gemaakt. We oordelen niet. We gaan samen met je in gesprek en plaatsen jou hierbij centraal. We kunnen je helpen richting geven maar kunnen dit niet van je overnemen. We zijn overtuigt van jouw kracht en vertrekken vanuit jouw motivatie.

We kunnen samen denken en op zoek gaan, handvaten of tips aanreiken om je verder op weg te helpen. Jij blijft de eigenaar en beslist over jouw leven en de keuzes die je daarin maakt.

We kunnen je helpen zoeken en richting geven als je open staat voor een vorm van professionele hulpverlening. We respecteren jouw grenzen. Je deelt met ons waar je je zelf comfortabel bij voelt.

We bieden vormingsmomenten aan waarbij bepaalde thema’s aan bod komen en je inzichten kunt krijgen en iets bijleren.

 

Wat kunnen we niet?

We voorzien activiteiten die haalbaar zijn voor ieders budget. We kunnen dus niet elke week naar Bobbejaanland of gaan laserschieten.

We zijn geen therapeuten. Op wekelijkse basis individuele gesprekken met dezelfde persoon kunnen we niet bieden, en is ook niet onze bedoeling.

We kunnen je moeilijkheden/problemen niet oplossen. Wij zijn er om je te ondersteunen door te luisteren en suggesties te geven, onze ervaringen te delen wat er misschien kan werken en om je zicht te geven op welke diensten er zijn die je verder kunnen ondersteunen. We rekenen op jouw kracht en motivatie om hier dan mee op weg te gaan.

We kunnen je niet altijd meteen een antwoord geven. Soms is het voor ons ook een zoektocht of hebben we even tijd nodig om bij een andere vrijwilliger informatie te vragen.

 

Wat verwachten we van jou?

Niet veel. We willen de drempel om binnen te komen voor jou zo laag mogelijk houden.

We gaan er van uit dat we met elkaar kunnen omgaan zoals we zelf behandeld willen worden.

We tolereren geen gebruik van middelen (drugs, alcohol, niet voorgeschreven medicatie) en agressie (verbaal, lichamelijk of psychisch) in de Hut en de omgeving.

We willen het dus veilig houden voor iedereen.

Benieuwd naar onze ruimte nu? Hier zijn al enkele foto’s.

« van 14 »